Data Science Croatia

Data Science Croatia

O projektu

Data Science Croatia je inicijativa za promociju znanosti o podacima u RH. U sklopu inicijative održavaju se mjesečna predavanja vezana uz teme znanosti o podacima u svrhu njene promocije.

Moj doprinos

Pokretač sam i voditelj organizacije Data Science Croatia.

Trajanje : Studeni 2015. – Danas

dsc

 

 Želite me nešto pitati, predložiti, savjetovati ili želite surađivati, slobodno mi se javite.